Informace k zahájení školního roku 2018/2019

27.08.2018 11:46

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí dne 3. září 2018, v 8.05 hod. před školou.

Po přivítání nových žáků 1. třídy budou ve škole probíhat třídnické hodiny. 

Výuka bude v tento den ukončena do 9.30 hod.

Školní družina zahajuje provoz od 4. září 2018 od 6.30 hod..

Zpět