1. třída BROUČCI

Třídní učitelka: Vlasta Konečná
Střídající učitelka: Renata Fléglová