1. třída BROUČCI

Třídní učitelka: Pavlína Veverková, DiS

POHÁDKOVÝ BÁL

  Ve čtvrtek 12. března 2020 se uskutečnil ve třídě broučci ,,Pohádkový bál". I když nás bylo maličko, s dětmi jsme si pohádkové dopoledne užili plnými doušky. Na děti čekaly soutěže, stoleček plný dobrot a především bál, při kterém se konala promenáda masek a diskotéka. Děti si dopoledne užily a už se těší na další blížící se události. 

viz. fotogalerie

                                                                                            Pavlína Veverková

   Již dva měsíce v novém roce máme úspěšně za sebou, ale spoustu zábavy a chvilek ve školičce nás ještě čeká. Zimní období ve školce věnujeme procvičování a opakování všeho čeho se již děti naučily. Procvičujeme matematickou i čtenářskou pregramotnost, zdokonalujeme se v jemné i hrubé motorice. Učíme se nové básničky, písničky a procvičujeme se i v ostatních oblastech. Musím říci, že děti jsou velice šikovné a s radostí a zapálením se učí nové věci. A tím nám dělají obrovskou radost.

     Koncem ledna jsme s dětmi navštívili kulturní dům, ve kterém se konala výstava trofejí. Přitom si děti vzpomněly na naši návštěvu lesa a se zájmem pozorovaly výstavu, plnily úkoly. Nejvíce je zaujal les plný zvířátek. Zvířátka s radostí pojmenovaly a za odměnu si odnesly sladkou odměnu a omalovánky.

     Ve školce jsme se snažili přivolat zimu alespoň prostřednictvím zimního tvoření, vyzkoušeli jsme si zimní sporty bez sněhu, protože nám zima letos moc nepřála. U téma ,,Čím budu až vyrostu“ si děti mohly vyzkoušet různá povolání a uvažovat čím by chtěly být.

     Jaro se k nám kvapem blíží, to jsme si již stihli všimnout. V zahrádkách na nás vykukují sněženky a slunečních paprsků stále přibývá, tak jako úsměvů v dětských tvářích. S dětmi nás čeká ještě spousta aktivit v pohodě návštěvy místní knihovny, maškarního karnevalu, divadélek, velikonoční dílničky, vynášení Moreny i pálení čarodějnic. Na vše se moc těšíme. 

viz. fotogalerie                                                                        

                                                                                              Pavlína Veverková

                                                                          

     Že se pomalými krůčky blíží Vánoce, jsme pocítili i ve školce. Při pobytu venku s dětmi pozorujeme vyzdobená stavení a pociťujeme přicházející zimu. Ve školce již pilně nacvičujeme na vánoční besídku a nemůžeme se dočkat příchodu Ježíška.

    Adventní dobu a čekání si krátíme různými akcemi. Jako každý rok nás přijde navštívit Mikuláš s andělem i čerty, který dětem donese něco dobrého. Také nás čeká poslední divadélko v tomto roce.

     Za poslechu koled proběhne i vánoční dílnička, kde si rodiče s dětmi vyrobí voňavou ozdobu na stůl. Vše zakončíme vánoční besídkou, na kterou děti pilně trénují a velice se těší. Po besídce nás čeká posezení s rodiči a malé pohoštění, které tento rok připravovaly samotné děti.

     Poslední tečkou v tomto roce bude příchod Ježíška do MŠ. Čas si zkrátíme posloucháním koled, připomenutím zvyků a tradic. S dětmi nazdobíme stromeček a budeme čekat, co pěkného nám tento rok nadělí.

     Tímto bychom Vám s dětmi chtěli popřát ty nejkrásnější vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů do roku 2020.

viz.fotogalerie

                                                                                                   Pavlína Veverková

 

BROUČCI V KNIHOVNĚ

     Už je to tak. S našimi nejmenšími jsme navštívili obecní knihovnu. Pro mnohé z nich to byl úplně nový zážitek. V knihovně nás přivítala paní Stenzlová, která nás provedla výstavou loutek. Loutky jsme si pečlivě prohlédli, pohladili a dozvěděli se o nich spoustu zajímavostí.

     Po prohlídce nás čekala pohádka a poté si děti mohly zapůjčit knížky, seznámit se s prostředím knihovny a tak si pomaloučku vytvářet kladný vztah a zájem o knihy.

První návštěva se nám moc líbila a rádi opět přijdeme. Děkujeme

viz. fotogalerie

                                                                                                  Pavlína Veverková

Dýňování ve školičce

 

     Ve čtvrtek dne 24. října proběhlo v naší mateřské škole dýňování. Byli jsme velice překvapeni zájmem a účastí o tuto akci. Kreativita ze strany dětí a rodičů byla znát a během okamžiku naši školku zdobily nádherné dýně, které nám poskytnou výzdobu na další akce. Dýně nám poslouží jako výzdoba na halloweenský maškarní karneval a poté jako osvícení zahrady při uspávání broučků.

 

viz. fotogalerie

                                                                          Pavlína Veverková

 

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Ve čtvrtek dne 31. října 2019 proběhlo v naší školičce již druhé ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ “.

Jako první proběhl lampionový průvod po obci, kde jsme společně posvítili všem broučkům na cestu a přivedli je k nám na zahradu MŠ.  Tam na nás čekala postýlka se Čmeldou a Brumdou. S pomocí rodičů jsme broučkům zazpívali písničky a tak jsme celou zahradu uložili k zimnímu spánku.

viz. fotogalerie

                                                                                            Pavlína Veverková

 

PRVNÍ OKAMŽIKY VE ŠKOLCE

Již dva měsíce máme zdařile za sebou. Pro některé bylo adaptační období náročné pro jiné nikoliv. Některé děti změnu snášely s lehkostí a překonávaly všechny překážky bez problémů. Pro jiné to představovalo náročné období. Odloučení od rodiny vyžadovalo přítulnou náruč paní učitelky, empatický přístup, trošku pochopení a hlavně čas se se vším srovnat.

Toto období je již za námi a musím říct, že všechny děti to zvládly bravurně. Nezbývá nic jiného než našim nejmenším pořádně zatleskat a popřát jim pouze příjemné a pohodové dny v naší školičce.

K nahlédnutí ve fotogalerii 

                                                                                                Pavlína Veverková