A jak se recituje na 2. stupni?

23.02.2017 22:23

Recituje! Všichni umí na sobě zapracovat, tedy najít si nebo vybrat z nabídky vhodný text, naučit se jej zpaměti a před spolužáky přednést. Ano, velcí si sami hledají texty, či verše, které se jim líbí, baví je a umí si je užít, aby posluchačům poskytli pěkný kulturní zážitek.

I letos se ti nejlepší z jednotlivých tříd předvedli v rámci školního kola (10. 2. 2017), aby porotkyně (vyučující českého jazyka) vybraly tři a tři soutěžící (kategorie 6.-7. tř. a 8.-9. tř.) do kola oblastního v Moravské Třebové. Tam 21. 2. 2017 vyrazili ti, kteří neodjeli na lyžařský výcvik, ale i ty, jež si z lyží na soutěž „odskočily“. (Za obětavost jejich i rodičů velké díky!) V kategorii 6.-7. tř. naši školu reprezentoval Jan Komárek, Eliška Smékalová a Lenka Grezlová. Honza za své podání „Samých dobrých rad“ (D. Fischerová) získal cenné čestné uznání! V kategorii 8.-9. tř. ve velké konkurenci úspěšně bojoval Jaroslav Suchomel, Eliška Lexmaulová a Adriana Škrabalová. Jarek za recitaci úryvku ze své oblíbené knihy „Zákon smečky“ (E. Hunterová) také obdržel čestné uznání! A do třetice to cinklo! Eliška Lexmaulová se se svým přednesem úryvku z knihy „Hrdý Budžes“ (I. Dousková) umístila na 3. místě a postupuje do kola okresního! Gratulujeme a přejeme Elišce, ať se jí i tam daří!

Mgr. Jana Strouhalová

Foto: ZDE

Zpět