Archeologické nálezy na faře

24.09.2015 07:19

V rámci vyučování dějepisu se ve čtvrtek 17. září vydala 6. a 7. třída k faře, kde si pro ně archeologové z Litomyšle připravili zajímavou přednášku o tom, co se zde našlo. Žáky seznámili s prací archeologa a jeho povinnostmi. Ukázali jim nálezy, které se zde při kopání našly.

Viděli jsme zde například nádobí ze středověku (pánvičky, kelímky, střepy džbánů), pravěké díry (které sloužily jako popelnice), fotky z čerstvého zkoumání a keramická závaží. Archeologové zkoumají pouze prostory, na kterých bude probíhat stavba. Mnozí lidé říkají, že archeologický výzkum stavbu zdržuje. Většinou to tak ovšem není. Na místě, kde tento výzkum probíhal, bude v budoucnu stát chodník, na kterém bude cedule s informacemi o vykopávkách. Naše okolí je na tyto nálezy velice bohaté a výzkumy zde proto probíhají dost často. Mně osobně se to velice líbilo. Eliška Zahradníčková

Mohli jsme si i ohmatat různé předměty a podívat se na fotografie z výkopu. Viděli jsme základ starověkého domu a jámy, kde byli pravěcí lidé. Na stolku byly připraveny různé nádoby, které se zde našly. Barbora Balajková

Viděli jsme nalezené nádoby i nádobu s jídlem, nejspíš s prosem. Byly tu vidět zřetelné díry po sloupech a pravěkých jámách. Dozvěděli jsme se něco o archeologii. Překvapilo mě, že pokud něco najdeš, nesmíš to vykopat! Romana Václavková

V průběhu vyučování jsme se šli podívat k faře, kde byly nalezeny archeologické nálezy, jako jsou např. nádoby, střepy, atd. Viděli jsme zajímavé zbarvení hlíny, spálenou hlínu a zbytky nějakých nádob. Zjistili jsme, co archeolog musí vše dělat a jeho povinnosti. Poté jsme se přesunuli ke stolku, kde byly různé nalezené nádobky, pohárek, trojnožka a závaží. V jedné z těch nádob byl i zbytek jídla. Bylo to vcelku i zajímavé a myslím, že se to někomu z nás snad bude někdy hodit. Kateřina Smetanová

Foto zde.

Zpět