Bobřík informatiky

14.11.2017 13:12

V pátek 10. listopadu proběhlo ve škole v hodinách informatiky školní kolo soutěže Bobřík informatiky. Soutěže se účastnili žáci 6. a 7. třídy.

Soutěž byla zaměřena na běžného žáka se zájmem o svět technologií. Žáci odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Na řešení 15 úkolů měli 40 minut. Mohli získat maximálně 240 bodů. Za špatné odpovědi se jim body odčítali.

Nejlépe dopadli žákyně 7. třídy - Lenka Grezlová (184 bodů), Soňa Havlíčková (165 bodů) a Eliška Smékalová (156 bodů).

Mgr. Petra Hájková

 

Zpět