Čeština a soutěžení?

15.03.2018 11:04

Ano. Jde to dohromady! Sice zde není vidět síla, rychlost, obratnost, či vytrvalost fyzická, ale vyniká síla citu pro jazyk, rychlost ve skládání myšlenek, obratnost ve vyjadřování a vytrvalost ve vnímání. I tyto přednosti je možné využít v soutěžích a být úspěšný. Ještě před Vánocemi se žáci 8. a 9. třídy vrhli na školní kolo Olympiády v českém jazyce, odkud nejlepší dvě – Eliška Zahradníčková a Barbora Balajková – byly nominovány do kola okresního. Ve Svitavách se pak 29. ledna 2018 umístila Eliška na krásném 10. místě! Bára nabrala cenné zkušenosti a příští rok může mile překvapit.

Protože je tato olympiáda zaměřená především na znalosti slovní zásoby, mluvnici a sloh, přišla před dvěma lety na světlo světa také její protiváha – olympiáda literární – Svitavská čtečka, kterou pořádá knihovna ve Svitavách. Čtečka předpokládá znalosti z literatury, ale i „tvůrčího ducha“. Aby i naši žáci získali zkušenosti a třeba i pěkné umístění, přijali jsme pozvání paní Stündlové z knihovny ve Svitavách na „Literární dopoledne“, kde si osmáci a deváťáci něco málo k soutěži vyzkoušeli. Určitě toho tři vybraní soutěžící 28. března 2018 využijí, stejně i ostatní u přijímacích zkoušek.

Mgr. Jana Strouhalová

Zpět