Cyklistická poznávací vyjížďka

20.05.2013 11:09

Dne 9.5. jsme jako každoročně vyrazili za poznáváním okolí, tentokrát po stopách válek. Bohužel nebyl o tuto akci moc velký zájem, kamarádi dávají přednost  sezení u počítačů a jiným pasivním druhům zábavy. Nám to ale nevadilo, zábavy bylo dost. Hned na začátku nás pobavil kamarád Zdeněk Zatloukal, když po pár ujetých metrech testoval jízdu na sedlové trubce. Musel se vrátit a rázem nás bylo o jednoho méně. První zastávka- pomník paradesantu Borkaňuk – Přední Arnoštov- krátká přednáška o události a odjezd směr osada Lípa. Dále po lesních cestách plných bahna až k pomníku letců u Smolenské přehrady. Poté zastávka u památníku napoleonských válek. Zde malé zpestření - kamarád Yamaha /Kuba Kirchner/, zřejmě navyklý brzdit jiným stylem, prošoupal plášť i s duší a byl nucen jít do Jevíčka pěšky a zakoupit náhradní vybavení. Po krátké pauze a občerstvení jsme pokračovali polní cestou k Vísce u Jevíčka. Při cestě náš spolužák Páťa Straka drtil asfalt s takovou vervou, že zlikvidoval kompletně celý ráfek. Záchranný tým Yamaha a Kawasaki /M. Švub /okamžitě přispěchal na pomoc, ale s touto poruchou si neporadil. Po krátké poradě a úpravě kola byl nucen odjet Patrik s p. uč. Smékalem nejkratší cestou do Lázů. Starší obyvatelky z Chornic vylézaly z domů v domnění, že se vrátilo jejich mládí a přijíždí povozy s dráteníky a jinými službami. Páťa však nekoukal napravo ani nalevo a drtil asfalt, jako kdyby se nic nestalo a místy dosahoval rychlosti kolem 20 km/hod. Ostatní jeli kolem památníku zajatců ve Vísce a pokračovali pod Hušákem až do Pacova. Aby náš tým opravářů mohl  vyniknout, ke konci ještě měnil duši Marcelce Plhákové. Potom jsme dojeli do Trnávky již bez problému. Výlet se všem líbil a slíbili jsme si, že příště pojedeme zase.

                                                                                  Drtiči kilometrů se ZŠ

 

 

 

 

Zpět