Den poezie 2017 ve Svitavách

23.11.2017 18:26

Už potřetí se v Městské knihovně ve Svitavách uskutečnila nesoutěžní recitační přehlídka v rámci Dne poezie. Akce má celostátní charakter a letošní téma bylo inspirováno tvorbou J. A. Komenského, především jeho Labyrintem světa. I proto se zúčastnění milovníci poezie a příznivci umělecké přednesu ubírali 9. listopadu 2017 „Labyrintem poezie“.

Do svitavské knihovny dorazili chlapci a děvčata se svými texty z minulých ročníků recitačních přehlídek, ale i s texty novými, ještě tzv. nehotovými. To vše proto, aby se svými přednesy navzájem inspirovali a využili jedinečné možnosti probrat svou volbu i výkon s paní Mgr. Emilií Zámečníkovou, porotkyní krajských a celostátních recitačních přehlídek, autorkou knížky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory a dalších publikací.

Z naší školy se do Svitav vypravili jen dva zájemci, věříme však, že své nově nabyté zkušenosti předají dál, ostatním spolužákům. Vždyť krásné slovo umí příjemně pohladit!

Mgr. Jana Strouhalová

Zpět