Den Země

11.05.2015 07:00

 

Letos jsme Den Země oslavili 24. dubna. Začali jsme víčkováním a roztřídili nasbíraná víčka od PET lahví podle barev, abychom získali za prodej více peněz. Poté si žáci šesté až osmé třídy zasoutěžili na téma ochrana rostlin a živočichů. Jednotlivá stanoviště si sedmáci a osmáci vymýšleli a připravovali.  Deváťáci zase překvapili nejmladší a ve skupinách se dvě vyučovací hodiny věnovali žákům prvního stupně. Nejlepší dvojice nebo trojice si odnesli sladkou odměnu, ostatní snad dobrý pocit, že mohli něco udělat pro sebe i ostatní.                                                                                        

Na závěr jsme již tradičně sbírali elektroodpad. Místní nám pomohli naplnit dva kontejnery a další větší elektrozařízení máme připraveno k odvozu. Za každý kilogram máme připsané body do projektu Recyklohraní. Pokud jsme Vám něco neodvezli, prosím, přineste, nebo pošlete nám to do školy. Sbíráme celý rok.              

                                                                                         Mgr. A.Popelková                                                                                                            

Zpět