Den Země

28.06.2017 14:02

Letošní Den Země jsme oslavili trochu se zpožděním až 28. dubna 2017. Počasí k nám nebylo přívětivé a původní záměr jsme museli vyměnit za příznivější školní šatnu a přilehlé chodby. Deváťáci si zde připravili stanoviště s různým zaměřením od třídění odpadů až po chráněné rostliny a živočichy. Prvními soutěžícími byly dvojice vytvořené z žáků čtvrté a páté třídy a po nich následovaly trojice sestavené z žáků šesté, sedmé a osmé třídy. Některé úkoly byly jednoduché, některé složitější a jeden z nich s názvem Hřbitov odpadků si můžete vyzkoušet.

„Jak dlouho se v přírodě rozkládá PET lahev, nedopalek cigarety, polystyren, papír nebo igelitová taška. Na výběr máte: nikdy, 10 – 20 let, 2 – 5 měsíců, 20 – 30 let, 50 – 80 let!“ Správné odpovědi najdete na internetových stránkách.

A nakonec děkujeme všem občanům, kteří připravili před svůj dům elektroodpad a pomohli nám opět k několika bodům do akce Recyklohraní.

                                                                                                                                             Mgr. Alena Popelková

Zpět