Den Země

01.05.2019 04:11

V pátek 26. dubna se na naší škole konal projektový den k připomenutí Dne Země. Žáci 9. třídy se rozdělili do malých skupin a připravili si program pro žáky 1. až 5. třídy na téma- Jak a co správně třídit?

Žáci 6. až 8. třídy v tento den vyráběli moderní oděvy z použitého materiálu (papír, plast, karton, igelit, ... ). Na závěr dne proběhla módní předhlídka těchto modelů a odbornou porotou byl vybrán ten nejlepší v rámci soutěže Miss obal. Zvítězila skupina děvčat (Navrátilová E., Kaštánková, Kadlecová, Volkova, Pechová) se zajímavým provedením svatebních šatů.

Mgr. Petra Hájková

Od žáků:

Udělali jsme si skupinky a naplánovali kratší program pro 1. stupeň. Naše skupinka si vybrala 1. třídu, která byla super a skvěle s námi spolupracovali. Měli jsme pro ně všelijaké věci, např. hraní kuželek, třídění obalů, poznávání poslepu, kvíz, hádanky. II. stupeň si chystal oblečení z různých materiálů (plast, noviny, letáky, ...). Nakonec jsme jejich oblečky obodovali. Některé byly velmi zdařilé. (Martina Steffanová)

Vybrali jsme si 3. třídu. Rozdělili jsme je do skupin a hráli jsme hry. Celá třída byla chytrá a hodná. Trošičku jsme to časově nestíhali, ale snažili jsme se, abychom program udělali celý. Bylo to super. Myslím si, že se to dětem líbilo. (Aneta Rádsetoulalová)

S Terezou jsme připravili program pro 4. třídu. Děti s námi překvapivě dobře spolupracovaly. Dozvěděly se nové věci o recyklaci i o tom, jak dlouho se jaký odpadek rozkládá. Na závěr dostaly menší testík o tom, jak poslouchaly. Byly jsme potěšeny za to, jak nás hezky bodovaly na závěr programu. Snad se jim to opravdu tak líbilo. (Barbora Balajková)

Myslím si, že jsme pátek zvládli docela dobře. Byl to ale oříšek, páťáky jsme museli kolikrát přeřvávat a krotit. Nejvíce se jim asi líbila závěrečná štafeta. Celé jsme to pojali jako soutěž mezi týmy a vypadali, že je to baví. Nakonec jsme to stihli akorát. (David Fréhar)

Zpět