Divadelní představení v anglickém jazyce

24.04.2016 21:18

V úterý 19. dubna 2016 se vypravily dvě skupiny našich žáků do Svitav, aby zhlédly dvě různá divadelní představení v anglickém jazyce (Domino Projekt – Studenti studentům).

První skupinou byli žáci 3. – 6. třídy. V divadle Trám na ně čekala Alice of Wonderland (Alenka v říši divů), hra na motivy půvabné knihy Lewise Carrola, která svým zpracováním byla velmi pěkně srozumitelná i dětem, jež s angličtinou teprve začínají. V úvodu byli chlapci a děvčata v českém jazyce seznámeni s herci, jejich rolemi a anglickými názvy postav. Poté mohlo představení přinést dětem výjimečný zážitek kulturní, literární, hudební, pohybový a především jazykový.

Ohromena odjížděla ze Svitav také druhá, menší skupinka děvčat 9. a 8. třídy, která zhlédla inscenaci Forever Young (Věčně mlád) zpracovanou na motivy románu Virginie Woolfové Orlando. Hra byla putováním věčně mladého Orlanda staletími, kdy bylo možné nahlédnout do různých historických epoch (od doby vlády Alžběty I. po 60. léta 20. století) a poznat hudbu, tanec, módu a ducha doby. Tedy poznat díky divadlu mnohé z historie, literatury a anglického jazyka.

Mgr. Jana Strouhalová

Zpět