EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2013

09.09.2013 11:48

Předčítání z knih evropských autorů píšících pro děti a mládež - takto jsme nazvali celoškolní projekt, kterým se v letošním roce hodláme připojit k celoevropské oslavě Evropského dne jazyků. A takto bude u nás na škole od 9. 9. do 4. 10. 2013 (a možná i déle, bude-li se líbit) probíhat.

Skupinky žáků 6. – 9. ročníku si vylosují jednu evropskou zemi. Jejich úkolem bude zjistit nějaké zajímavosti o této zemi a vyhledat nejznámějšího autora knih pro děti a mládež, které vycházejí a jsou známy také v České republice. O zemi, autorovi a knize si připraví jednoduchou prezentaci. Knihu si přečtou nebo alespoň pročtou, vyhledají poutavý úryvek a připraví si jej k pěknému výraznému předčítání. Na závěr se pokusí sehnat ukázku audio nebo video nahrávky (související s knihou) v originále. S těmito třemi částmi se jednotlivé skupiny předvedou mezi sebou, aby poté podle typu textu vystoupili před svými mladšími spolužáky na I. stupni, resp. v mateřské škole, nebo před místními seniory na setkání v obecní knihovně.

Společné téma žáků 1. – 5. třídy bude původní francouzská lidová písnička Bratře Kubo, kterou si žáci připomenou v češtině a naučí se ji i v jazyce vybrané země. Tuto zemi vyhledají na mapě, naučí se pozdrav, namalují vlajku a pokusí se vyhledat z přístupných zdrojů také některé zajímavosti. Společně si vyhledají dětské knihy, které se vztahují k vybrané zemi.  Formou společné četby, předčítáním, vyprávěním nebo i ukázkou filmového zpracování se seznámí s příběhem vybrané knihy. Toto téma mohou dále rozvíjet i ve výtvarné výchově. Výsledkem projektu žáků 1. stupně bude výstavka knih evropských autorů, se kterými se žáci seznámili, doplněná výtvarnými pracemi žáků a přednesovým předčítáním krátkých úryvků, ale hlavně společná prezentace písně Bratře Kubo v několika jazycích. S výsledky projektu se žáci pochlubí starším spolužákům na 2. stupni a připojí se k vystoupení na setkání seniorů v obecní knihovně.

Mgr. Jana Strouhalová, Mgr. Ludmila Šimečková

Zpět