Evropský den jazyků a prohlídka zámku v Pardubicích

28.09.2014 20:11

 

Letos jsme za oslavou Evropského dne jazyků vyrazili do našeho krajského města. Ve čtvrtek 25. 9. 2014 se totiž u této příležitosti konal den otevřených dveří jazykových center v Evropském spolkovém domě. Pětadvacítka našich žáků 7. - 9. třídy tak měla možnost navštívit Goethe-Zentrum, Britské centrum a Francouzskou alianci. V Goethe-Zentru se děvčata a chlapci seznámili s paní ředitelkou Ingou Meiβner, na stanovištích řešili úkoly dle svých jazykových dovedností a vybrali si dárek - film v němčině. A to se česky moc nemluvilo... V Britském centru se bylo možné porozhlédnout v knihovně, vyřešit anglický kvíz a seznámit se s nabízenými službami, mezi které patří pořádání cambridgeských zkoušek s mezinárodně uznávanými certifikáty. Francouzská aliance zase přichystala povídání s rodilými mluvčími a zajímavý kvíz. Každý se zde naučil francouzsky pozdravit a představit se. Na rozloučenou jsme od organizátorek dostali tašku plnou drobných dárků, které motivují k cestování po Evropě a učení se cizím jazykům.

Poté jsme se všichni přesunuli do nedalekého pardubického zámku, kde na nás čekala velmi milá průvodkyně, paní Slepičková, se kterou jsme absolvovali výukový program nesoucí název Pozdní gotika a raná renesance na dotek aneb pardubický zázrak. Vlastně jsme se seznámili s architekturou, v které se nedobytný hrad proměnil v palác pánů z Pernštejna. Vstoupili jsme do kaple a do rytířských sálů, kde jsme objevovali doklady vrcholného umění mistrů kameníků a malířů. Na fotografie se můžete podívat zde.

Mgr. Jana Strouhalová


 

Zpět