Jak jsme soutěžili ...

27.01.2016 18:13

 V prvním pololetí stihli žáci 1.stupně  kromě pilného učení a lyžování také soutěžit.             Zúčastnili se výtvarné soutěže Krásy podzimu a Švihadlového čtyřboje. Obě akce byly pořádány DDM Moravská Třebová. A jak to dopadlo?                                            Mezi malými výtvarníky se umístili ve své kategorii : Richard Klučka/3.tř./ - 2. místo, Milan Horník a Radek Goš /oba 3.tř./ - čestné uznání, další kategorie:  Jakub Dvořák /4.tř./ - 1.místo, Lukáš Fréhar /4.tř./ -  2. místo, v kategorii Kolektivní práce získala          2. třída pěkné 3. místo.                                                                                               A jak to bylo se švihadly? Ve velké konkurenci si výborně vedla v kategorii 1.tříd Tereza Krejčí - 4. místo i Zuzana Friedlová - 10. místo. Děkujeme také Hedvice Kaštánkové a Kláře Friedlové ze 3. třídy, které patřily k naší skokanské výpravě.                     Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.            

                                                                                                                                                                                                                                              

Zpět