Jak přivolat jaro?

28.03.2019 19:28

Vyrobte jednoduchého panáka ze slámy nebo ze sena, oblečte ho do starých hadrů a sezvěte děti. Utvořte průvod, v jehož čele ponesete tuto tzv.Morenu, a za zvuku řehtaček pokřikujte všechna známá říkadla o konci zimy a příchodu jara, dokud  s ní nedojdete          k potoku. Tam ji vhoďte rázně do vody a pro jistotu zahulákejte : Táhni Zimo, táhni pryč! A pak už přidejte jen : Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede. Tímto pohanským obřadem se zbavíte zimy a opravdové jaro už na sebe opravdu nenechá dlouho čekat. Tak přesně takto to ve středu 27.3. provedli žáci 1.stupně.Tak odhoďte zimní kabáty. Jaro je za dveřmi!

                                                                                               

Zpět