Když se začneš ohně bát, zavolej 150!

25.03.2019 20:54

Lidová moudrost praví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Z tohoto důvodu by měla být požární ochrana záležitost nejen dospělých, ale určitě i dětí a mládeže.  S cílem propagovat účinným způsobem požární ochranu formou prevence směřující k předcházení požárů přijeli v pátek 22.3. dva členové HZS Pardubického kraje, územního odboru Svitavy besedovat      s žáky 2. a 3. třídy naší školy. Hasiči v rámci své přednášky mimo jiné poukázali na činnosti a chování způsobující požáry a dále na to, jak se chovat v případě vzniku této mimořádné události. Děti si při prezentaci na interaktivní tabuli zopakovaly důležitá telefonní čísla, prohlédly a vyzkoušely si hasičskou výstroj a dozvěděly se , co obnáší práce profesionálního hasiče. Děkujeme návštěvě z HZS Svitavy za netradiční a zajímavou výuku v rámci OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí).

                                                          Mgr. Eva Žouželková, Mgr. Ludmila Šimečková

Zpět