Konzultační hodiny

06.09.2016 10:56

Konzultace týkající se učiva matematiky, "doučování" bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 7:30 - 8:00 hodin. Žáci 5. - 9. třídy této možnosti mohou využívat dle aktuálního probíraného učiva a svých potřeb. Bez svědomité domácí přípravy a plnění úkolů to ale nepůjde.

Mgr. Petra Hájková

Zpět