Květnové události ve školce

02.06.2013 19:33

Květnové události ve školce

Od začátku až do samého konce května se toho v naší školičce událo mnoho.

Den maminek

    Na začátku května jsme společně s dětmi pozvali maminky na posezení do školky, abychom jim popřáli k svátku matek. V obou třídách děti maminkám předvedly, co se pro ně naučily. Během vystoupení to byly básničky, písničky i tanečky a po vystoupení děti maminkám předaly své dárečky z lásky. Nejmenší děti maminkám darovaly ozdobené srdíčko vyrobené z přírodních materiálů a od starších dětí maminky dostaly závěsné papírové srdíčko s holubičkou v dárkové taštičce, kterou děti také vyráběly.                                 

     Odpoledne u starších dětí rozšířila o svůj program i paní učitelka budoucích prvňáčků p. uč. Šimečková, se kterou děti při doprovodu klavíru zazpívaly a předvedly grafomotorické cvičení propojené s přáním maminkám.

V obou třídách jsme s maminkami i dětmi prožili příjemné odpoledne.

  

 

Šikovné ručičky

     Květnové Šikovné Ručičky byly ve znamení motýlků. Děti kouzlily s provázky obarvenými vodovými barvami na křídla motýlků, které jim maminky pomohly vystřihnout. Když obarvené provázky děti postupně rozprostíraly na jednu polovinu motýlka a druhou polovinu přeložily, pak už stačilo jen pomalu vytahovat provázky a na křídlech motýlků se objevily nejrůznější krásné ornamenty. Barevná kombinace byla jen na dětech. Nakonec s maminčinou pomocí vyrobily tělíčko motýlka z plyšového drátu různých barev a přilepily tavnou pistolí. Děti toto vyrábění bavilo a technika se jim velice líbila a důkazem toho byla skutečnost, že si děti odnesly domů hned dva i více motýlků.    

     Ve čtvrtek 13. 6. nás čeká již poslední rozlučkové setkání a těším se na všechny Šikovné Ručičky.

Sportovní hry v Moravské Třebové

     Letos jsme se už popáté zapojili se staršími dětmi do sportovní  soutěže s názvem Sportovní hry mateřských škol konaných na ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Letošní oblastní kolo proběhlo dne 30. 5. 2013.

     Přihlásili jsme oficiálně požadované družstvo pěti dívek a pěti chlapců. 

Počasí bylo letos tak proměnlivé a deštivé, že pořadatelé – DDM Moravská Třebová- přesunuli konání her do vnitřních prostor školy, výjimku tvořila disciplína hod do dálky, která se uskutečnila venku.

     Naši malí sportovci zdolali tyto disciplíny – štafetový běh, překážkový běh, pětiskok, skákání v pytli a hod do dálky malým míčkem. Oficiálně sice soutěžilo družstvo deseti dětí, ale mimo soutěž se zapojily i ostatní zúčastněné děti – takže závodili všichni.

     Umístili jsme se na krásném 4. místě.

     Děti si odvezly domů odměny za účast a spoustu pěkných sportovních zážitků. Těšíme se na další ročník Sportovních her MŠ.

Den dětí

     Nakonec jsme posledního května ve školce oslavili nadcházející den dětí. Připravili jsme pro děti takové malé sportovně - soutěžní dopoledne. Děti mezi sebou soutěžily v různých disciplínách, jako je běh, překážkový běh, skok do dálky, hod do dálky nebo na cíl, skákání v pytli. Vyhodnotili jsme nejlepšího sportovce a společně oslavili účast a snahu všech. Děti byly odměněny sladkostmi a diplomem s omalovánkou.

     Od SRPŠ děti k svátku navíc dostaly ledňáček a oplatek, ze školní kuchyně pak pitíčko.

     Největší radost měly děti z dárku od jedné z maminek, která do MŠ věnovala sponzorský dar v podobě nových hraček na pískoviště (kolečko, velké lopatky a hrabičky, bábovky). Tohoto daru si vážíme a děkujeme za něj.

     Celý den se děti bavily a organizovaly si jej dle svého přání. V pátek děti odcházely domů šťastné a plné dojmů.

    Květen se ve školce opravdu vydařil.

 

 

    

Zpět