Logická olympiáda

17.10.2016 12:00

V říjnu se naši žáci zúčastnili Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená je na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěž je rozdělena na pět kategorií. Naši řešící žáci patřili do kategorie A - žáci I. stupně základních škol (2. – 5. třída)  a do kategorie B - žáci II. stupně základních škol (6. – 9. třída).

Soutěž probíhala v hodinách informatiky. Každý žák se nejprve musel zaregistrovat přes svůj email, na který mu přišlo originální vstupní heslo. Pak v určitý stanovený čas žáci vyplňovali online test. V testu bylo 25 otázek, na výběr měli vždy z osmi odpovědí. Otázky se týkaly nejen matematiky, ale i češtiny, fyziky, prostorové představivosti, očního vnímání obrázků, čtení údajů z grafu atd.

Celkem se v kategorii A do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 683. Nejlepší z 5. třídy byl Lukáš Fréhar, který obsadil 100. místo v Pardubickém kraji.

V kategorii B se zapojilo 21246 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 859. Nejlépe dopadli:

6. třída – Matyáš Vaněrek (269. místo v kraji),

7. třída – Svatomír Novák (147. místo v kraji),

8. třída – Renata Unzeitigová (233. místo v kraji),

9. třída – Aneta Balabánová (258. místo v kraji).

Do dalšího kola ale bohužel nikdo z naší školy nepostupuje. Snad příští rok...

Mgr. Petra Hájková

Zpět