Měsíc knih a čtenářů

25.03.2018 14:15

Březen je tradičně měsícem knih a čtenářů. Ve škole nemáme sice o knihy ani o čtenáře nouzi, ale rádi jsme využili pozvánky paní Stenzlové  a Obecní knihovnu Městečko Trnávka jsme v tomto měsíci navštívili společně  hned několikrát. V předstihu se za knihami vydali naši prvňáčci, kteří se teprve připravují na Pasování na čtenáře. Druháci vyrazili do knihovny na lov tzv. knižních perlorodek, což jsou knihy se symbolem perly. Úkolem lovce perel je takovou knihu přečíst a odpovědět správně na připravené otázky. Každý z účastníků hry      o nejaktivnějšího čtenáře má v knihovně svou šňůrku perel označenou jménem a může sledovat, jak mu poklad přibývá.                                                                                                                                                                                                                          V pátek 23.3. se žáci 1.- 3. ročníku zúčastnili velmi pěkné besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která děti zábavnou formou seznámila  se svými pohádkami, hádankami a básničkami. Nechyběla ani malá výstavka autorčiných knížek.                                                                                                                                                                            Nesmíme zapomenout ani na přírůstek do naší školní knihovny. Žáci 3. a 4. třídy už se určitě těší na společnou četbu knihy Michala Vaněčka Staré pověsti české pro děti, kterou pro ně vybraly jejich paní učitelky. Kouzelně převyprávěné Staré pověsti české jsou psány současným moderním jazykem, kterému dnešní děti snadno porozumí.                                                                                                                                                                  Tak to byl náš čtenářský březen.

A jedno moudro na závěr :

      S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. —  Jan Amos Komenský

                                  Za všechny malé čtenáře zapsala Mgr. Ludmila Šimečková


 

Zpět