Mikuláš ve škole

07.12.2017 19:11

Jako každý rok přichází do naší školy 5. prosince Mikuláš. Tento rok už byl jeho příchod na nás, žácích 9. třídy. Donesli jsme si převleky a vyrazili na „mikulášskou jízdu“. Nejdřív jsme navštívili malé děti ve školce. Ty nám poděkovaly rozesmátými obličeji a společnou písničkou. Naše cesta pokračovala po třídách na 1. a 2. stupni. I starší děti nás rády viděly, vždyť byly odměněny balíčkem sladkostí. Celá akce se mi moc líbila. (Eliška L.)

V úterý 5. 12. k nám přišel Mikuláš s dvěma anděly a dvěma čerty. Z pohledu anděla jsem si dopoledne moc užila a děti mě mile překvapily. Všechny vzorně poděkovaly za nadílku, kterou pro ně připravilo naše SRPŠ. (Romana V.)

Zpět