Naši předškoláčci u zápisu do 1. třídy ZŠ

27.08.2014 21:57

 

Ve čtvrtek 6.2. proběhl zápis do ZŠ. Zápis byl motivovaný pohádkou o Makové panence. Děti v každé ze čtyř tříd plnily úkoly a získávaly obrázky, za které nakonec dostaly krásný dárek.

Mezi úkoly byla například grafomotorika - kresba lidské postavy, napodobování tvarů a písma; ověřování matematických představ - tvary, počty i číslice; tělesná stránka - hod na cíl, rovnováha, pravo-levá orientace i základní barvy; zjišťování úrovně řečového vývoje - pomocí obrázkového materiálu zraková diferenciace, sluchová analýza,...

Děti s radostí plnily všechny připravené úkoly a ukázaly, co všechno už umí!

Další fotky ve Fotogalerii!

Zpět