Než půjdou do školy

01.03.2016 20:07

První březnové odpoledne patřilo v naší škole opět budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Na děti čekala s pohádkovou dílnou paní MgA.Zdeňka Selingerová a rodiče si zatím se mnou krátili dlouhou chvíli informační schůzkou o problematice školní zralosti dětí a hlavně           o projektu Škola nanečisto, kde si s předškoláky v rámci pravidelných setkání budeme hrát na školu :))). Posílám velkou pochvalu rodičům i dětem za hojnou účast a paní Selingerové děkuji za vstřícnou spolupráci. 

                                                 Mgr. Ludmila Šimečková

Zpět