Pasování na čtenáře

21.06.2018 07:17

A je to tady! Jsme čtenáři!

Naši prvňáčci pomalu končí svůj první školní rok. Naučili se dovednost, která je bude provázet celým dalším životem . ,,Zvládnu  přečíst  každý list, mějte radost! Umím číst!“

Ve čtvrtek  7.6.2018 se v parném odpoledni již tradičně v knihovně konalo  Pasování  prvňáčků na čtenáře. Děti recitovaly, zpívaly, ale hlavně rodičům, sourozencům a prarodičům předvedly, jak se naučily za první rok ve škole číst. Každý z prvňáčků přečetl část bajky a dokázali, že jsou hodni slavnostního dekorování. Po složení čtenářského slibu byli žáci slavnostně panem ředitelem pasováni na čtenáře. Od paní knihovnice a paní místostarostky dostali šerpu, pamětní list, knihu s průkazem do knihovny a pamětní odznak s nápisem  ,,Čtenář 2018.“ Noví čtenáři si vypůjčili svou první knihu  a odcházeli  z knihovny nadšeni. My věříme, že se budou do knihovny rádi vracet.

                                                          Mgr.Eva Žouželková

 

Zpět