Péťo, děkujem ...

30.06.2016 10:34

Letošní poslední školní den na základní škole byl započat slavobránou, kterou žáci, učitelé i další personál školy uspořádal na počest pana učitele Mgr. Petra Smékala. Po 38 letech stávených na naší škole odchází pan učitel Smékal do důchodu. Na památku se mu všichni přítomní podepsali na bílý dres, který si hned hrdě oblékl. Osmáci, jeho poslední třída, dostali od něho závěrečné vysvědčení.

Po celou dobu jeho pedagogické kariéry učil zeměpis a tělesnou výchovu. Díky své velké lásce k hudbě vyučoval žáky i hudební výchovu, nadané jedince v rámci základní umělecké školy pak hru na klavír a kytaru.

Péťo, děkujeme za tvůj neustálý optimismus, kterým jsi nás vždycky rozveselil ve sborovně, a za tvé humorné zážitky a legrácky.

Přejeme ti spoustu životní energie, hodně zdraví a nespočet najetých kilometů na kole.

Za pedagogický sbor Mgr. Petra Hájková

Zpět