Podzim ve škoce

29.11.2013 20:44

"PODZIM KOLEM NÁS"

    Podzim nabízí nepřeberné množství námětů a spoustu inspirace pro práci s dětmi. Po úvodním seznamovacím období pokračujeme ve výchovně vzdělávacím procesu tímto tradičním tématem. A tak si děti všímají změn v přírodě, počasí, barev i plodů zahrádek, polí a lesů během každodenního pobytu venku. Ve školce se společně učíme říkanky, básničky, písničky, hrajeme různé didaktické, poznávací, smyslové, psychomotorické i pohybové hry, při kterých se děti učí respektovat pravidla i jeden druhého. Děti podzimní náladu také malují, kreslí, lepí, vyrábějí a tvoří různé podzimní dekorace.

 

    Se začátkem školního roku jsou zde i kulturní akce a vystoupení pro děti.

    Již v září nás navštívila profesionální loutková scéna „Kašpárkův svět“, které se společně s námi zúčastnily i děti z první třídy ZŠ s p. uč. Šimečkovou. Děti krásné velké dřevěné loutky natolik zaujaly, že se ani postavy čerta v jedné z pohádek nebály.

    V říjnu měly zase děti příležitost podívat se na hřišti TJ Sokol na kompletní přehlídku dravých ptáků i s ukázkou lovu a možností si některé druhy pohladit. Ani nevlídné počasí nás o tento zážitek nemohlo připravit.

    Začaly také naše pravidelné návštěvy obecní knihovny. P. Stenzlová pro nás měla připravený program dle našeho aktuálního tématu: Les. Po přivítání dětí jsme si zopakovali, k čemu knihovny slouží, s čím se tam můžeme setkat. Poté děti pojmenovávaly zvířata na obrázcích a určovaly, se kterými z nich se v lese můžeme setkat. Dále paní knihovnice dětem četla příběhy z prostředí lesa, některé knížky, které nás zaujaly jsme si do školky vypůjčili, abychom mohli v četbě pokračovat a čerpat další poznatky.  Nakonec byla pro děti připravena smyslová hra na taktilní vnímání. Děti si vybrali přírodninu s podzimem i lesem spojenou a měly za úkol vybrat stejný předmět z košíku , do kterého neviděly. Každý se zapojil a děti za odměnu dostaly od knihovny čokoládky s obrázky lesních zvířat a plakátem, který jsme ve školce o obrázky doplnili a umístili na viditelné místo.

     Děkujeme za tento pěkný zážitek a těšíme se na další návštěvu knihovny.

     V říjnu jsme si poprvé zatvořili s rodiči a dětmi na Šikovných Ručičkách, které se letos (ve dvou skupinkách) těší velké oblibě. Vyráběli jsme Halloweenský svícen z kulaté zavařovací sklenice. Na sklenici jsme pomocí netoxického, vodou ředitelného laku nanášeli ústřižky oranžového krepového papíru ve dvou vrstvách. Nakonec stačilo vystřihnout z černého papíru doplňky a „Dýňový strašáček“ byl na světě, zájemci si mohli výrobky dozdobit černým drátkem. Po zaschnutí stačí ve sklenici zapálit čajovou svíčku a počkat, až se setmí. V obou skupinách se podařily originální a strašidelné svícny a panovala příjemná podzimní atmosféra.

 

 

 

 

Zpět