Pohádka nebo cirkus?

20.10.2015 18:16

Říká se: Je to tu jako v pohádce.  A taky se říká: Co je to za cirkus? Když jsme vyrazili s žáky 1. – 3. třídy do Moravské Třebové na představení kejklíře a divadelníka Vojty Vrtka, užili jsme si pohádku i cirkus. Z pozvánky jsme vyčetli, že nás čeká „ Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený cirkusový syn nástrahy černého principála zhatil a tímto tak lásku krásné princezny získal a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel. To vše sehráno bude loutkami specielními kejklířskými za užití dalších numer žonglérských, artistických ba i magických!!! “, a tak to také bylo. Velká cirkusová pohádka se nám všem moc líbila. Byla to pohádka veselá i napínavá. Nechybělo cirkusové žonglování a málem došlo i na cukrovou vatu. Tu by si ovšem naši žáci za vzorné chování v divadle opravdu zasloužili. Tak snad příště!

                                                                                          Mgr. Ludmila Šimečková

Zpět