Poselství Karla IV.

03.12.2016 18:02

Dalšího kulturního pořadu organizovaného Střediskem česko-německého porozumění v Moravské Třebové v rámci Česko-německých kulturních dnů se zúčastnili naši žáci (6. – 8. třída) 23. listopadu 2016 v moravskotřebovském muzeu. Jednalo se o literárně-hudební pořad k 700. výročí narození Karla IV. s názvem „Poselství Karla IV.“, který zkomponoval a hudebně doprovodil Daniel Dobiáš a slova Karla IV. z jeho Vita Caroli přednesla známá herečka, recitátorka, spisovatelka a politička Táňa Fischerová. Z jejich úst zazněly Karlovy myšlenky a doporučení, které jsou platné a poučné dodnes, v hudebních částech pak středověké básně autorů z evropských zemí.

Mgr. Jana Strouhalová

Z postřehů našich žáků:

Byli jsme na přednášce o Karlu IV. Nejvíce jsem se těšila na životopis Karla IV. A též na paní Taťánu Fischerovou, která četla z jeho vlastního životopisu. Moc se mi to líbilo. Kdyby mě dal ještě někdo možnost na tuto přednášku jít, hned bych tam šla.

Adéla Jedličková (6. třída)

Ve středu 23. listopadu jsme jeli do Muzea v Moravské Třebové na Karla IV. Ze začátku jsme se posadili a čekali, až se vše připraví. Jedna starší paní nás uvítala a poté přišla herečka Taťana Fischerová s pánem, který hrál na klavír písně z toho roku. Celé vystoupení se střídalo s povídáním a zpíváním. Povídání bylo celkem zajímavé a něco jsme se i dozvěděli o Karlu IV. Dokonce i paní Taťana Fischerová zpívala společně s pánem. Celý výlet se mi celkem líbil a alespoň jsme si zpestřili týden ve škole.

Barča Balajková (7. třída)

… slyšeli jsme úryvky z knihy Karla IV. Paní Táňa Fischerová zpívala a pan Daniel Dobiáš ji doprovázel na piano. Doprovod se mi líbil. Pan Dobiáš některé písně složil sám, ty byly nejhezčí. Paní Ficherová mě zaujala svým přednesem….

Eliška Lexmaulová (8. třída)

… Líbilo se mi, jak paní Fischerová krásně a výrazně mluví, že se pořád usmívala a hlavně, že jsme se něco dozvěděli….

Eliška Zahradníčková (8. třída)

Představení se mi líbilo. Bylo to z životopisu Karla IV. (Vita Caroli). Byly zde zhudebněné básně, např. od Francoise Villona, Williama Shakespeara….

Dominik Kyzlink (8. třída)

Představení se mi velmi líbilo, protože dějiny mě velmi baví. Líbilo se mi zhudebnění středověkých písní a básní. Paní Fischerová nádherně předčítala z Vita Caroli. Zaujalo mě to, že král hrozil všem těm, kteří káceli neoprávněně stromy, useknutím ruky.

Jaroslav Suchomel (8. třída)

Fotky: ZDE

Zpět