Pozdraveno budiž světlo (1.stupeň ZŠ)

08.12.2014 19:04

   Na první adventní neděli jsme se my všichni z 1. stupně náramně těšili. Vždyť budeme opět vystupovat na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na návsi Městečka Trnávky.    A tak jsme se do toho hned po milém vystoupení školkáčků a po úvodních slovech pana starosty s chutí pustili. Vlastně nejprve se do toho daly paní učitelky, které hrdinsky odzpívaly první sloku úvodní koledy, a děti se k nim pak radostně přidaly. Zpívali jsme, recitovali a zase zpívali … a už je to tady! Vánoční strom nádherně svítí a naši úžasní čtvrťáci s písní Pije Jesu jsou sváteční tečkou programu.                                                     Ale je tu ještě paní místostarostka s poděkováním a také jedno překvapení! Každý dostává krásný balonek, který vynese až do oblak naše tajné přání. Všichni najednou voláme: VESELÉ VÁNOCE! Děkujeme všem, kdo se na přípravě a hladkém průběhu této akce podíleli.  Jedničku si zaslouží všechny děti i paní učitelky. Jednu zlatou s hvězdičkou posíláme paní učitelce Dospělové za hudební doprovod a druhá je pro paní Krejcarovou a pro SRPŠ za báječný nápad s balonky. Do třetice píšeme velkou jedničku vám všem, kdo jste přišli a odměnili nás potleskem. Tak zase za rok!

Zpět