Preventivní programy

03.06.2016 12:45

Ve čtvrtek 2. června k nám do školy zavítali pracovníci Pedagogicko – psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. S žáky II. stupně probírali aktuální témata primární prevence patologických jevů společnosti.

6. třída byla seznámena s nebezpečím internetu a tzv. kyberšikany.

7. třída si povídala na téma poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie, obezita).

8. třída se věnovala prevenci užívání návykových látek (alkohol, drogy, kouření, léky).

Nejstarší měli téma Romeo, Julie a … tma (partnerské vztahy, sexuální výchova).

Doufáme, že si žáci z besed odnesli nějaké ponaučení a budou se umět těmto problémům vyvarovat.

Zpět