Procvič paměť, posil mysl a utuž tělo...

14.06.2016 08:24

…aneb žáci 5. ročníku zamířili v květnu do Moravské Třebové. A to nejdříve do knihovny, kde paní Mazurová nachystala program „České pověsti“. Po zvládnutí všech úkolů (sestav pověst z komiksu, dokonči pověst, kvíz atp.) následoval přesun do výstavních prostor zámku. Zde byla instalována interaktivní výstava „Hlavolamy v uličkách starého města“, kde si všichni otestovali své logické a kombinační schopnosti, popř. důvtipJ A po menším občerstvení už na nás čekala poslední část výpravy, a to in-line stezka. Každý se aktivně zapojil (in-line brusle, koloběžka, skateboard) a Knížecí louku jsme na dvě hodiny zcela ovládliJ

Zpět