RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA – II. stupeň aneb „Čas recitování“ už je opět tady!

05.02.2016 16:28

Jako každý rok se všichni žáci 2. stupně naučili zpaměti vybraný kousek textu nebo báseň, aby předvedli před svými spolužáky a paní učitelkou, jak umí recitovat. Pětice nejšikovnějších z každé třídy pak vystoupila 4. 2. 2016 v rámci školního kola recitační soutěže. Zde už „šlo do tuhého“, protože porota (paní učitelky) musela vybrat z tolika pěkných přednesů pouze tři a tři, které mohou naši školu reprezentovat 16. 2. 2016 v oblastním kole v Moravské Třebové. V kategorii 6. -7. třída zazářili Eliška Lexmaulová, Jaroslav Suchomel a Jakub Foret. V kategorii 8. – 9. třída se nejlépe dařilo Adéle Smolíkové, Daniele Duškové a Anně Zichové. Čestné uznání získal od poroty také René Smékal. Přejme našim recitátorům, ať se jim v oblastním kole daří!

Mgr. Jana Strouhalová

Foto: ZDE

Zpět