Recitační přehlídka na II. stupni

10.02.2015 16:13

Školní kolo recitační přehlídky proběhlo na II. stupni v pondělí 9. února 2015 a zúčastnila se ho dvacítka šikovných recitátorů 6. - 9. třídy. Jako každý rok bylo možné vyslechnout texty velmi zajímavé, vtipné, smutné, poetické i napínavé... A opět přednesené s obrovským úsilím, snahou a zájmem! Všem zúčastněným patří velká pochvala! Přesto musela porota složená z vyučujících českého jazyka vybrat ty nejlepší, aby naši školu reprezentovali 25. 2. 2015 v oblastním kole v Moravské Třebové. A kdo to tedy bude? V mladší kategorii (6. - 7. třída) Eliška Lexmaulová, Aneta Balabánová a David Suchý, kdy alespoň čestné uznání si zasloužily také Michaela Šnoblová a Renata Unzeitigová. Ve starší  kategorii (8. - 9. třída) to budou Jan Stenzl, Romana Bártová a Anežka Nárovcová, přičemž čestné uznání ze školního kola si odnesly i Martina Dvořáková, Michaela Foretová a Pavlína Valsová.  Ať se naší šestici na přehlídce daří!

Mgr. Jana Strouhalová


Zpět