Sbírka pro Basavaraje

18.12.2014 15:28

Už potřetí se nám podařilo díky vaší pomoci vybrat 5000 Kč na zaplacení školného pro našeho adoptovaného chlapce Basavaraje H. Madara z indického Karadi. Sbírky probíhají na různých akcích. Vyrábíme výrobky, které vám pak prodáváme. Zavedli jsme nový způsob, jak sehnat danou částku - sbírání víček od PET lahví. Ve škole se nám podařilo vybrat už tři pytle víček. Rádi bychom, abyste ve sbírání pokračovali - v ZŠ i MŠ jsou na ně nachystané označené krabice. Pomáhají nám i lidé, kteří chodí na jarmarky a školní akce a kupují si naše výrobky.

          

                         Za osmou třídu Adéla Smolíková, Anna Zichová, Marcela Plháková

Zpět