Soutěž praktických dovedností

21.04.2016 14:30

Jako již každoročně jsme i v letošním školním roce účastnili Soutěže praktických dovedností žáků základních škol. Žáci ve školním kole v letošním roce vyráběli obracečku. Do okresního kola postoupili jen ti, kteří se umístili na prvních dvou místech - Stanislav Hanák a Daniel Khyr.

Dne 19. dubna se sjeli tito nejlepší žáci základních škol v SOU Svitavy, aby mezi sebou poměřili síly při výrobě kovadla, nebo chcete-li hamru.

Celkem se této akce zúčastnilo 11 základních škol.

 • ZŠ Svitavy, Felberova
 • ZŠ Svitavy, Riegrova
 • ZŠ Svitavy, nám. Míru
 • ŽŠ Svitavy, T. G. Masaryka
 • ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolská
 • ZŠ Vítějeves
 • ŽŠ Pomezí
 • ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
 • ZŠ Bystré
 • ZŠ Brněnec
 • ZŠ Litomyšl, Zámecká

Náročnost výrobku odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali žáci základních škol pod dozorem učitelů odborného výcviku. Protože občas je potřeba i drobná rada v dílnách, na práci dohlíželi a občas také poradili žáci  učiliště. Po celou dobu panovala dobrá nálada, což na soutěžích jistě není běžné.

Vítězi se vlastně stali všichni účastníci, neboť si domů odnesli svůj výrobek. A že to při závěrečné zátěžové testové zkoušce bylo notně slyšet, že hamr pracuje, jak má!

Zpět