Spaní ve škole aneb Noc s Andersenem

17.04.2014 19:52

Na odpoledne a noc z 1. na 2. dubna 2014 si žáci 9. třídy připravili program pro své mladší spolužáky, konkrétně pro třeťáky a čtvrťáky. (Prý je jich dohromady stejný počet jako deváťáků...) Protože se blížilo výročí narození Hanse Christiana Andersena, nesly se aktivity v duchu nejen jeho pohádek. Po krátkých přípravách spacáků a karimatek ve třídách přišlo společné čtení z pohádek a rozdělení do skupinek, které plnily "pohádkové úkoly" na stanovištích v prostorách školy. Následovala "šipkovaná" s dalšími zajímavými otázkami na trase, jež vedla až na Cimburk. Tam byly výsledky skupinek vyhodnoceny a oceněny, jak sladkostí, tak dvěma místními pověstmi v podání děvčat z 9. třídy. Za tmy pak pro ty malé připravili ti velcí stezku odvahy a večerní promítání filmové pohádky na sladké spaní. Spaní ve škole!

Mgr. Jana Strouhalová


Zpět