Stmelování kolektivu se STONOŽKOU

13.10.2014 17:33

Minulý čtvrtek čekalo na žáky 2. a 3. třídy tak trochu jiné vyučování. Pod vedením pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny Ústí nad Orlicí se žáci obou ročníků zúčastnili interaktivního programu Stonožka v rámci primární prevence rizikového chování, tentokrát se zaměřením na stmelování třídního kolektivu a zmapování aktuálních vztahů mezi žáky. Vždy ve dvou vyučovacích hodinách si žáci formou různých her znovu připomněli pravidla slušného chování ve třídě, učili se naslouchat jeden druhému a spolupracovat s kamarádem při plnění úkolu. Některé aktivity byly zaměřeny právě na zjišťování aktuálních vztahů mezi dětmi. Každý blok byl vždy ukončen pohovorem pracovnic PPP s třídní učitelkou. Poděkování posíláme do PPP Ústí nad Orlicí, ale také paní učitelce Popelkové, která pro nás tento program objednala.V naší fotogalerii uvidíte, jak jsme si to celé užili.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Ludmila Šimečková

 
Zpět