Švihadel se nebojíme

29.01.2013 14:28

29.ledna 2013  patřila tělocvična I.ZŠ (bývalá zemědělská škola ) dívkám a chlapcům.Proběhl pro dívky 18.ročník a pro kluky 5.ročník Švihadlového čtyřboje.

Jako již tradičně,tak i letos,se žáci 2.a 3.třídy zapojili do soutěžení.Tentokrát nás jelo do Moravské Třebové jen pět ..A jak se nám dařilo?

2.třída : dívky  (16 dívek )

             Adéla Jedličková        1.místo   (450 přeskoků)

             Marie Nedomová        3.místo  ( 395 přeskoků)

3.třída : dívky  (23 dívek )

             Šárka Henslová           2.místo  (506 přeskoků)

             Martina Steffanová     5.místo  (417 přeskoků)

3.třída: chlapci (9chlapců)

             Jakub Foret                 4.místo (358 přeskoků)

Děti skákaly vždy 1minutu vzad, snožmo,střídnonož a jednonož.Součet přeskoků rozhodl o jejich umístění.

Prožili jsme hezké odpoledne. Zatleskejme si,když se nám podaří byť jen maličkost.

                                                                                                       

Zpět