Těšíme se do školy

30.04.2013 12:09

 

V úterý 16.4.2013 zasedli do školních lavic interaktivní učebny základní školy rodiče budoucích prvňáčků, kteří přišli i se svými dětmi na společné setkání v rámci projektu Těšíme se do školy. Tento projekt probíhá ve spolupráci ZŠ a MŠ jako rozvojový program pro předškoláky a je zaměřen na dorovnání znalostí a dovedností potřebných pro nástup    do školy. Rodiče se dozvěděli, jak mohou pomoci svému dítěti k úspěšnému zahájení školní docházky, a dále zde zazněly  důležité informace související s přípravou dítěte na správné psaní. Ale ani děti nezahálely. Čekala na ně lekce grafomotoriky s paní učitelkou Mgr. Evou Žouželkovou, která si pro ně připravila hravé psaní. První setkání se vydařilo a nezbývá než se těšit na další !

                                                                                          Mgr.Ludmila Šimečková

Zpět