Tradiční předvánoční posezení ve školce

18.12.2012 18:34

 

     Dne 14. 12. 2012 jsme přivítali rodiče i ostatní příbuzné dětí 1. oddělení MŠ na tradičním předvánočním posezení v prostorách naší nově zrekonstruované mateřské školy. Účast rodičů byla letos opravdu nevídaná. Na programu bylo vystoupení nejmenších dětí, na které se všichni hrozně těšili. Děti se předvedly jako malí čertíci s tancem a hudbou. Poté si při dramatizaci „Malé zimní pohádky“ zahrály na lesní zvířátka, která oslavují zimu a staví sněhuláka. Celé vystoupení bylo provázané písničkami a říkankami se zimní a vánoční tématikou. Každé z dětí si zaslouží velkou pochvalu za recitaci své básničky i před tak velkým obecenstvem. Malí herci byli nakonec odměněni potleskem i balíčkem sladkostí. Po skončení vystoupení děti obdarovaly své rodiče samostatně vyrobeným vánočním dárkem, kterým byl zlatý zvoneček z malých květináčků. Rodiče se tentokrát zdrželi déle u kávy a malého pohoštění, na jehož přípravě se vlastním domácím cukrovím podíleli. Odpoledne se skutečně vydařilo.

     Dne 17.12. 2012 proběhlo také ve 2. oddělení MŠ tradiční vánoční posezení s rodiči. Nejdříve byli všichni přítomní přivítáni ve vyzdobené třídě paní učitelkou a potom následovalo vystoupení našich "předškoláčků". Pásmem písniček, básniček, koled a motivovaných příběhů, navodily děti příjemnou vánoční náladu. Za svá pěkná vystoupení byly odměněny balíčkem s dobrotami. Po programu předaly děti rodičům keramická jablíčka, která samy vyráběly. Vánoční náladu umocnila společná práce rodičů a dětí při výrobě staročeského svícnu z jablíček, rozinek a větviček, která byla s předstihem dětmi a paní učitelkou připravena. Závěrem si rodiče při kafíčku či čaji a vánočním cukroví, které sami školce věnovali, popovídali.

     Odpoledne v obou třídách proběhla v příjemné vánoční atmosféře. Rodiče i děti odcházeli ze školky příjemně vánočně naladěni.

Zpět