Výchovné programy

02.06.2017 12:08

V měsíci květnu naši školu navštívili sociální pracovníci Anička a Jirka z Nízkoprahového klubu Díra z Moravské Třebové. Žáci 3., 4., a 6. třídy se zúčastnili výchovného programu na téma: Vztahy mezi vrstevníky ve třídě. Nenáročnou formou her se snažili navzájem poznat a posílit tak třídní klima, přátelství, harmonii a toleranci v jednotlivých kolektivech.

7. třída se seznámila s nežádoucími patologickými jevy naší společnosti - návykové látky a alkohol. Žákům byl představen negativní vliv alkoholu na osobnost i tělo jedince, způsobené problémy při závislosti. Jak se v daných situacích chovat? Jak poskytnout první pomoc? Čeho se vyvarovat?

Zajímavé byly zkušenosti našich žáků získané pozorováním okolí.

Mgr. Petra Hájková

Zpět