VZDĚLÁNÍ, VZDĚLÁNÍ, to nám úsměv zachrání …

10.04.2016 15:18

Sedmý dubnový den je v českém kalendáři označen jako Den vzdělanosti a připomíná nám vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy, k němuž došlo dne 7. dubna 1348. Den vzdělanosti jsme si připomněli i na naší škole v Městečku Trnávce. A jak? Přesně podle starého hesla:  Pro moudré je slovo, pro učené číslo a pro dělné harmonie vyjádřená hmotou. 

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 od 17:00 čekalo na žáky 1. stupně přímo ve škole několik vzdělávacích a zároveň zábavných dílen. Na řadu přišla Šípková Růženka v dramatické dílně pod vedením paní MgA. Zdeňky Selingerové, přehlídka naučných knih a encyklopedií v literární dílně paní knihovnice Jitky Stenzlové a další čtyři dílny, které vedly paní učitelky. Ty si pro své žáčky připravily keramické tvoření, křížovky a hádanky, stolní hry a interaktivní pohádkový kvíz.   To vše určitě ke vzdělávání patří. Aby vše klaplo přesně podle plánu, rozdělili se žáci hned na začátku napříč třídami na skupinky A,B,C,D  a jen podle barevné značky na jejich tváři a vyvěšeného harmonogramu bylo hned patrné, kdo ke komu patří a kam se právě jde. A že jsme si chtěli v tento den naší školy řádně užít, nakonec jsme v ní i přespali. Předčítání pohádek, povídání s kamarády a teplo spacího pytle nakonec uspalo úplně všechny. Byli jsme moc rádi, že jsme to dnešní vzdělávání s úsměvem zvládli.

A ještě něco nás na této akci velmi potěšilo. Ukázalo se, že naše škola má nejen zvídavé a pilné žáky, chápavé rodiče a obětavé učitelky, ale také opravdové přátele, kteří ochotně pomohou, když je třeba. Děkujeme tímto paní Zdeňce Selingerové a paní Jitce Stenzlové.

 

                                    Za všechny zúčastněné zapsala Mgr.Ludmila Šimečková

 

Zpět