Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/21

18.3.2020   


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Bližší info se objeví na stránkách školy.
                                        

 

 

 

Co může naše škola nabídnout?

 • kvalitní vzdělání dle ŠVP
 • přátelskou atmosféru
 • individuální přístup, pedagogickou intervenci (doučování), speciálně pedagogickou péči
 • moderně vybavené učebny 
 • interaktivní tabule
 • sportovní halu
 • školní družinu – od 6,30 hod. do 16,00 hod.
 • zájmové kroužky, školní knihovnu
 • školní výlety, adaptační pobyty, exkurze
 • lyžařský výcvik
 • plavecký výcvik – pro žáky 3. a  4. třídy
 • projektové dny – Den stromů, Den Země, Vítání jara, ...
 • sadu výukových pomůcek pro žáky 1. třídy zdarma

 

Na budoucí prvňáčky a jejich doprovod se těší  

budoucí třídní učitelka Mgr. Ludmila Šimečková a ostatní pracovníci školy .