16.6.2020 - Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci uplynulého období jsme letos neuspořádali informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Obdrželi jste ale informační letáček. Pokud by někdo z Vás měl ještě do konce školního roku potřebu osobní konzultace, lze se na ní telefonicky dohodnout. 

S přáním krásného léta Mgr. Ludmila Šimečková ( 603271396)

 
 

19.5.  Soubor pracovních listů Od zápisu do lavice budeme budoucím prvňáčkům doručovat v týdnu od 25.5. !

 
------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, proběhl zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/21. Jak to zatím vypadá, bude celkem 19 prvňáčků.

Prosím všechny rodiče budoucích školáků, aby pravidelně sledovali tuto stránku. Budu sem vkládat informace, které bych Vám ráda před zahájením školní docházky sdělila.
1) Co může naše škola dětem nabídnout?
 • kvalitní vzdělání dle ŠVP
 • přátelskou atmosféru
 • individuální přístup, pedagogickou intervenci (doučování), speciálně pedagogickou péči
 • moderně vybavené učebny 
 • interaktivní tabule
 • sportovní halu
 • školní družinu – od 6,30 hod. do 16,00 hod.
 • zájmové kroužky, školní knihovnu
 • školní výlety, adaptační pobyty, exkurze
 • lyžařský výcvik
 • plavecký výcvik – pro žáky 3. a  4. třídy
 • projektové dny – Den stromů, Den Země, Vítání jara, ...
 • sadu výukových pomůcek pro žáky 1. třídy zdarma

 

 2) Od zápisu do lavice  - objednáno pro všechny jako dárek k zápisu!!!

       Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka doručíme všem budoucím prvňáčkům, aby se mohli  do září připravit na tzv. DOBRÝ START.

 

 

3) Zajímavé odkazy : 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku                                                                

https://www.chytraopicka.cz/a/15-dovednosti-co-ma-umet-predskolak-k-zapisu   

https://www.grafomotorika.eu/

 

Na budoucí prvňáčky se těší  

třídní učitelka Mgr. Ludmila Šimečková a ostatní pracovníci školy .