Zápis do 1.ročníku

Kdy?     Čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 hod. do 17.00 hod.

 

Co nabízíme!

Kvalitní vzdělání.

Přátelskou atmosféru.

Individuální přístup.

Moderně vybavené učebny – fyzika, výpočetní technika, hudební výchova, učebny pro výuku cizích jazyků.

Učebny vybavené interaktivními tabulemi.

Sportovní halu.

Školní družinu – od 6,30 hod. do 16,00 hod..

Zájmové kroužky zdarma.

Zlepšování vztahů mezi žáky – školní výlety, adaptační pobyty, exkurze.

Lyžařský výcvik.

Plavecký výcvik – pro žáky 3. a  4. třídy.

Projektové dny – Den stromů, Den Země a další.

Sadu výukových pomůcek pro žáky 1. třídy zdarma.

 

Při zápisu je třeba předložit rodný list.  

 

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší třídní učitelka Mgr. Jana Dospělová a všichni pracovníci školy.