Pro rodiče

 

Organizace školního roku 2017 / 2018 

   

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Státní svátek připadá na čtvrtek 28. září 2017.

Ředitelské volno uděluji na pátek 29. září 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Státní svátek připadá na sobotu 28. října 2017.

Státní svátek připadá na pátek 17. listopadu 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 12.3. - 18. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Pondělí velikonoční připadá na 2. dubna 2018.

Ředitelské volno uděluji na pondělí 30. dubna 2018.

Státní svátek připadá na úterý 1. května 2018.

Ředitelské volno uděluji na pondělí 7. května 2018.

Státní svátek připadá na úterý 8. května 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


Budete pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách v listopadu a v dubnu a při individuálních konzultacích s jednotlivými vyučujícími.

 

Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.