PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

_______________________________________________________

Září                    

Zahájení školního roku – 1.9., před školou 8.10 hod.

Zahájení výuky ZUŠ Moravská Třebová ve škole – klavír, kytara, zpěv, dechové nástroje,

Zahájení kroužku šachů – čtvrtek 13.30                   výtvarný obor

Zahájení činnosti sportovního kroužku 1. – 4. tř. ( 2x týdně )  -  Kroupová

Mimořádné třídní schůzky s rodiči dětí v MŠ.  – 12.9. od 16:00

MAS Jevičko – porada – ředitel – 13.9.

Divadelní představení Čtyřlístek v pohádce , Mor. Třebová – 1.- 4.tř. – 15.9.

Program pro školy „Hudba nezná hranic“- Společnost česko-něm. porozumění M. Třebová – 19.9.

Odborný seminář MAS – Komunikace s rodiči – M. Třebová – Hájková,  Filipi – 19.9.

Mimořádné třídní schůzky s rodiči žáků 1.roč.  – 21.9. od 17:00

Exkurze – Centrum kartografie V. Opatovice  – 7. a 8. tř. - 22.9.

Memoriál Oto Stenzla v atletickém čtyřboji žáků – 22.9., TJ Sokol, hřiště, 13.30 hod.

Přespolní běh – 26.9., mladší a starší žáci i žákyně, Jevíčko

Státní svátek – čtvrtek 28.9.

Ředitelské volno – pátek 29.9.      

______________________________________________________________________________

Říjen                    

Zahájení činnosti kroužků – o.s. Trnka (jóga, taneční),

Kopaná – minifotbal, Jevíčko, 3.10.,  vybraní žáci

Přespolní běh – 4.10., Polička, postupující žáci

Týden knihoven – 2.10.- 6.10., návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD

Listování – herec Lukáš Hejlík, M. Trnávka - 3. – 9. tř. ….. , Písničkář 1.- 2.tř. – 9.10.

Školní kolo Logické olympiády v rámci hodin informatiky 5.- 13. 10.

Technohrátky - SŠ automobilní Ústí nad Orlicí  pro 8. a 9. třídu chlapci – 4.10.

Dravci a sovy v přírodě – skupina Seiferos – všichni žáci včetně MŠ  - hřiště18.10.

Den stromů – 1. a 2. tř. – DDM Mor. Třebová – 19.10.

Angliáda - 18. 10. v Jevíčku, vybraní žáci 8. a 9. třídy

Burza středních škol – 19.10., odjezd 09.15 hod., 9. třída, Svitavy „Fabrika“

Trening paměti – 9. třída – 6.10.

Setkání výchovných poradců – Běleč – 24. – 25.10.

Poklad skřítka Podzimníčka – přírodovědná vycházka žáků 1. stupně

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR – 20.-21.

Konferenceč učitelů matematiky – Litomyšl – 20.10. - Hájková

Drakiáda -  SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí

Podzimní prázdniny žáků – čtvrtek 26. 10., a pátek 27.10.

Státní svátek 28.10. – sobota          

_____________________________________________________________________________

Listopad             

Divadelní představení v němčině – Pardubice, 1. 11., vybraní žáci

Divadlo pro 1.- 4. třídu v angličtině - divadelní soubor Domino Theater z Brna, 14.11.

Zdravohrátky – SZŠ Svitavy, 15.11.

Příběhy bezpráví – 8 a 9. třída, 16.11. filmové představení

Příběhy bezpráví – 8 a 9. třída, 20.11. beseda s panem Metyšem z M. Třebové

Florbal - starší žáci, 21.11.,  Jaroměřice

Florbal – starší žákyně, 22.11. M. Třebová

Bruslení – 1.a 2. třída

Výtvarná soutěž „Krása podzimu“ – 1.st. (DDM)

Preventivní zubní prohlídky žáků – zubní ambulance, (vždy pátek)

Putování za „Čertovským perníkem“, 25.11., SRPŠ, 14.00 hod.

Porada ředitelů základních škol – 28.-29.11., Ústupky u Seče

První zasedání školské rady v novém složení – 6.11. v 17 hod., sborovna

Čtvrtletní pedagogická rada - úterý 14.11. ve 13.30 hod., sborovna

Plenární schůze SRPŠ – 14.11. v 15.30 hod., jídelna školy

Třídní schůzky s rodiči  - úterý 14.11. od 16.00 hod. ve třídách

Státní svátek - 17.11.  pátek

Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou – do 30.11., žáci 9. třídy

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

_______________________________________________________________________________

Prosinec             

Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole – 7.12., chodba 1. stupně, předání odměn

Vánoční posezení se seniory – 7.12., kulturní dům, pásmo básniček a písniček – 1. stupeň, 13 hod.

Bruslení M. Třebová – 1. stupeň.

Kino Moravská Třebová – filmové představení pro žáky 1.a 2. stupně

Rozsvícení „Vánočního stromu“ –  neděle 3.12. v 17.00 hod., náves, koledování – 1.- 5.tř..

Vánoční besídka – neděle 10. 12., od 14 hodin, sál KD, škola, školka, ZUŠ, SRPŠ

Vánoční posezení zaměstnanců školy – 21.12. čtvrtek,  zaměstnanci

Sportovní den ředitele školy – pátek 22.12., od 9.00 hod., hala 2.st, stará tělocvična 1.st

Vánoční prázdniny – 23.12. – 2.1.2018

________________________________________________________________________________

Leden  2018                   

Lyžařský výcvik – 1. stupeň Kladky – 8. – 12.1.2018 (přesun na 5.2.- 9.2.)

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ, a žáci 3.- 4. třídy, Mohelnice, 10x, zahájení 18.1.         

Talentové zkoušky  na střední školy – 3.1.- 12.1.

Švihadlový čtyřboj 1.- 3. tř., školní kolo 25.1. – ŠD, sportovní kroužek

Florbal – obvodní kolo – ml. žáci 6. a 7. třída, st. žáci 8. a 9. třída

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 5. až 9. třídy

Pololetní pedagogická rada – úterý 30.1. ve 13.30 hod., sborovna

Vydání pololetního vysvědčení -  středa  31.1. v poslední vyuč. hodině

______________________________________________________________________________

Únor                  

Pololetní prázdniny - pátek 2. 2.

Ples SRPŠ – sobota 3.2., 20.00 hod., sál KD M. Trnávka          

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování                

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1. i 2. stupeň

Lyžařský výcvikový kurz 18.2. – 23.2 – výběr 6. až  9. třída, Malá Morávka, penzion „Na Rychtě“

Školní kolo Pythágoriády žáci 5. až 8. třídy

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Březen

Odevzdání přihlášek na střední školy - do 1. 3., žáci  9. třídy    

Jarní prázdniny 12. 3. -18. 3.         

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování                

Vítání jara – 1. stupeň

Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy, žáci ZŠ a MŠ

Matematický „Klokan“ –  vědomostní soutěž pro žáky školy    

Soutěž v gymnastice  žáků 1. stupně, obvodní kolo 27.3.

Světový den vody, DDM Mor. Třeb. ( 1. a 2.tř.)

Dětský maškarní karneval – 10.3.,  sál KD, od 16. hod., SRPŠ

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy – do 31.3.

Den učitelů  -  úterý 27. 3., vedení školy, jídelna školy od 16 hod.

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29.3. a pátek 30.4.

___________________________________________________________

Duben                

Pondělí velikonoční – 2.4..

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ  – 5. 4. 2018  

Dopravní soutěž pro žáky školy 

Dny dopravní výchovy  –  4. a 5.  třída, dopravní hřiště M. Třebová, Městská policie M. Třebová

Den Země  (1.- 3.tř.  DDM)

Den vzdělanosti – projektový den 1. stupeň

Mc Donald s Cup - 1.- 5. třída chlapci

Vybíjená - 4.- 5.tř. chlapci i dívky

Florbal (DDM)  2. a 3. tř. 12.4.

Přijímací zkoušky – od 12. 4., žáci  9.třídy

Cyklistický výlet – SRPŠ, okolí Městečka Trnávky - Hradisko

Čtvrtletní pedagogická rada – úterý 17.4. ve 13.30 hod., sborovna

Třídní schůzky s rodiči  - 17.4. od 16.00 hod. ve třídách

__________________________________________________________

Květen              

Zápis dětí do mateřské školy – 10. 5.

Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně

Pasování prvňáčků na čtenáře – místní knihovna

Olympiáda 1.tříd - Velké Opatovice

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Dopravní soutěž – oblastní kolo, Moravská Třebová                      

Pohár rozhlasu v atletice – obvodní kolo, Moravská Třebová

Školní výlety 1. stupeň

Exkurze Praha - 9. třída – návštěva poslanecké sněmovny, …

Lampiónový průvod s ohňostrojem a diskotékou – 10.5., SRPŠ, hřiště TJ Sokol

___________________________________________________________

Červen              

Seznamovací pobyt, spaní ve škole – 5. třída společně s 5. třídou ZŠ Vranová Lhota, Bohdalov

Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně – DDM,.

Svatojánský piknik na.zahradě ZŠ - 1.stupeň

Dětský den na „Cimburku“ – 2.6., Cimburk, SRPŠ, M. Trnávka

Rozloučení dětí s MŠ – 27. 6. - vystoupení žáků MŠ a 1. třídy. obecní úřad, 15.00 hod.

Dny školních výletů žáků 2. stupně - 18.- 22.6.

Rozšířená Pedagogická rada školního roku 2017/2018 s občerstvením - úterý 26.6. ve 13.30 hod., sborovna (pedagogové), od 15.30 hod. všichni zaměstnanci školy – učebna 9. třídy

Odevzdání učebnic, úklid školy a okolí – 27. 6.

Honba za pokladem - 28.6.– 2. stupeň

Hledání klíče k prázdninám 28.6. (turistická vycházka) - 1.stupeň

Vydání vysvědčení pátek - 29.6.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy – 29.6. v 8.30 hod., obecní úřad

Závěrečná porada pedagogického sboru 29.6. v 10.00 hod.

 

V Městečku Trnávce  dne  25. září 2017.

Plán zahrnuje hlavní aktivity školy a byl schválen na poradě pedagogického sboru dne 26. 9. 2017. 

                                                                                 

                                                                                                          Ing. Vilém Slechan               

                                                                                                             ředitel školy