PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

___________________________________________________________

Září                    

Zahájení školního roku – 1.9., před školou 8.10 hod.

Zahájení výuky ZUŠ Moravská Třebová ve škole – klavír, kytara, zpěv, spolupráce DDM M.T

Návštěva výstavy Retro hračky – Obecní knihovna – 7. 9.

Přespolní běh – 14.9., mladší a starší žáci i žákyně, Jevíčko

Kopaná – minifotbal, Jevíčko, 15.9.2016, vybraní žáci

Diskotéka 16.9. ve 18.00 hod. - SRPŠ

Program pro školy- Jak znáš němčinu - Společnost česko-něm. porozumění M. Třebová – 20.9.

Exkurze – Vila Tugendhat – Brno – 8. tř. - 22.9.

Memoriál Oto Stenzla v atletickém čtyřboji žáků – 23.9., TJ Sokol, hřiště, 15.00 hod.

Mimořádné třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. třídy – 15.9. od 16. hod.

Státní svátek – středa 28.9.

______________________________________________________________________________

Říjen                    

Zahájení kroužků –  kroužky o.s. Trnka ,  D – kroužky ( spec.pg.péče a náprava SPU), Angličtina 1. a 2. tř.,  sportovní hry 1.-3.tř., divadelní kroužek

Beseda se spisovatelkou Olgou Černou – ve škole - 3.10., od 08.15hod., 1.- 4. třída

Přespolní běh - okresní kolo, 4.10. Polička, postupující

Týden knihoven – 3.10.- 7.10., návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD

Školní kolo Logické olympiády v rámci hodin informatiky 3.- 7. 10.

Beseda se spisovateli – Klára Smolíková, Jiří W. Procházka – 10. 10., od 08.15 hod., 5.-9. třída

Technohrátky ISŠ Moravská Třebová  pro 9. třídu – 12.10.

Program pro školy – Poselství Karla IV. (D. Dobiáš, T. Fischerová) - Společnost česko-něm. porozumění M. Třebová – 13.10.

Divadelní představení v angličtině v Pardubicích 19. 10.

Angliáda - 19. 10. v Jevíčku, vybraní žáci 8. a 9. třídy

Burza středních škol – 20.10., odjezd 09.13 hod., 9. třída, Svitavy „Fabrika“

Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole – 25.10., chodba 1. stupně, předání odměn

Prevence SPJ - besedy

Den stromů – přírodovědná vycházka žáků 1. stupně

Drakiáda -  SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí

Podzimní prázdniny žáků – středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10.

Státní svátek 28.10. – pátek

_____________________________________________________________________________

Listopad            

Výtvarná soutěž „Krása podzimu“ – 1.st. (DDM)

Recyklohraní - 2. – 9.  třída - 7. 11.

Horolezecká stěna, keramická dílna – třídy 1.stupně, DDM Moravská Třebová

Bruslení – 1. stupeň

Čtvrtletní pedagogická rada - úterý 15.11. ve 13.30 hod., sborovna

Plenární schůze SRPŠ – 15.11. v 15.30 hod., jídelna školy

Třídní schůzky s rodiči  - úterý 15.11. od 16.00 hod. ve třídách

Státní svátek - 17.11. čtvrtek

Ředitelské volno - 18.11. pátek

Rozsvícení „Vánočního stromu“ –  neděle 27.11. v 17.00 hod., náves, pásmo koled – 1.- 5.tř..

Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou – do 30.11., žáci 9. třídy

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

_______________________________________________________________________________

Prosinec            

Vánoční posezení se seniory – kulturní dům, pásmo básniček a písniček – 1. stupeň        

Bruslení – 1. stupeň.

Kino Moravská Třebová – filmové představení pro žáky 1.stupně

Vánoční besídka školy - neděle  11. 12. 2016, sál KD M. Trnávka od 14.00 hod., škola, školka, ZUŠ, SRPŠ

Sportovní den ředitele školy – čtvrtek 22.12., od 9.00 hod., hala 2.st, stará tělocvična 1.st

Vánoční prázdniny – 23.12. – 2.1.2017

________________________________________________________________________________

Leden  2017                   

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ, a žáci 3.- 4. třídy, Mohelnice, 10x         

Talentové zkoušky  na střední školy – 2.1.- 13.1.

Švihadlový čtyřboj 1.- 3. tř., školní kolo - ŠD

Lyžařský výcvik – 1. stupeň Kladky

Florbal – obvodní kolo – žáci 6. a 7. třída, žáci 8. a 9. třída

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 5. a 9. třídy

Ples SRPŠ – pátek 20.1., 20.00 hod., sál KD      

Pololetní pedagogická rada – úterý 24. 1. ve 13.30 hod., sborovna

Vydání pololetního vysvědčení  - úterý 31. 1. v poslední vyuč. hodině

______________________________________________________________________________

Únor                  

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2.

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování                

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1. i 2. stupeň

Lyžařský výcvikový kurz – výběr 6. až  9. třída, Malá Morávka, penzion „Na Rychtě“

Školní kolo Pythágoriády žáci 5. až 8. třídy

Dětský maškarní karneval – 25.2.,  sál KD, od 16. hod., SRPŠ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Březen

Odevzdání přihlášek na střední školy - do 1. 3., žáci  9. třídy    

Jarní prázdniny 6. 3. -12. 3.           

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, ukončení                     

Vítání jara – 1. stupeň

Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy, žáci ZŠ a MŠ

Matematický „Klokan“ –  vědomostní soutěž pro žáky školy    

Soutěž v předčítání německého textu „Bücherwurm“ –  školní kolo, 7.- 9. třída

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 6. až 8. třídy

Soutěž v gymnastice  žáků 1. stupně, obvodní kolo - ŠD

Florbal 1.- 3.tř., obvodní kolo

Světový den vody, DDM Mor. Třeb. ( 1. a 2.tř.)

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek)

Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy – do 31.3.

Den učitelů  -  úterý 28. 3., vedení školy, odbory, jídelna školy od 16 hod.

_________________________________________________________________________

Duben                

Zápis dětí do 1. třídy – 4. 4. 2017 (změna)

Velikonoční dílna pro žáky a rodiče – úterý 11. 4., 14 -17 hod., přízemí - učitelé, žáci, rodiče

Soutěž v předčítání německého textu „Bücherwurm“ – Pardubice, postupující 7.- 9. třída

Dny dopravní výchovy  –  4. a 5.  třída, dopravní hřiště M. Třebová, Městská policie M. Třebová

Dopravní soutěž pro žáky školy 

Den Země  - projektový den

Den vzdělanosti - spaní ve škole 1. stupeň

Zpíváme pro radost – školní kolo soutěže ve zpěvu

Mc Donald s Cup - 1.- 5. třída chlapci

Vybíjená - 4.- 5.tř. chlapci i dívky

Přijímací zkoušky – 1. kolo 12. 4., 2. kolo 19.4., žáci  9.třídy

Cyklistický výlet – SRPŠ, okolí Městečka Trnávka

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 13.4. a pátek 14.4.

Pondělí velikonoční – 17.4..

Čtvrtletní pedagogická rada – úterý 18.4. ve 13.30 hod., sborovna

Třídní schůzky s rodiči  - 18.4. od 16.00 hod. ve třídách

__________________________________________________________

Květen              

Zápis dětí do mateřské školy – 11. 5. 2017 (nově)

Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně

Pasování prvňáčků na čtenáře – místní knihovna

Olympiáda 1. tříd - Velké Opatovice

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Dopravní soutěž – oblastní kolo, Moravská Třebová                      

Pohár rozhlasu v atletice – obvodní kolo, Moravská Třebová

Školní výlety 1. stupeň

Exkurze Praha - 9. třída – návštěva poslanecké sněmovny, …

Lampiónový průvod s ohňostrojem a diskotékou – 13.5., SRPŠ, hřiště TJ Sokol

___________________________________________________________

Červen              

Seznamovací pobyt, spaní ve škole – 5. třída společně s 5. třídou ZŠ Vranová Lhota, Bohdalov

Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně – DDM

Dětský den na „Cimburku“ – 3.6., Cimburk, SRPŠ, M. Trnávka

Dny školních výletů žáků 2. stupně - 19.- 23.6.

Svatojánský piknik na.zahradě ZŠ 23.6.  - 1.stupeň

Pedagogická rada školního roku 2016/2017- úterý 27.6. ve 13.30 hod., sborovna

Odevzdání učebnic, úklid školy – 28. 6.

Rozloučení dětí s MŠ – 28. 6. - vystoupení dětí  MŠ a žáků 1. třídy.,  obecní úřad, 15.00 hod.

Hledání pokladu hradu Cimburk 29.6. (turistická vycházka – 2. stupeň

Hledání klíče k prázdninám 29.6. (turistická vycházka) - 1.stupeň

Vydání vysvědčení pátek - 30.6.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy – 30.6. v 8.45 hod., obecní úřad

 

V Městečku Trnávce  dne 27. září 2016.

 

Plán zahrnuje hlavní aktivity školy a byl schválen na poradě pedagogického sboru dne 27. 9. 2016. 

                                                                                 

                                                                       Ředitel školy  Ing. Vilém Slechan v.r.