V souvislosti s novým občanským zákonem měníme od roku 2015 název

na "Spolek rodičů a přátel školy"

Předsedkyně      Vladimíra Krejcarová

Pokladní             Jana Hrabalová  

MŠ                    Vlasta Konečná

I.stupeň             Mgr. Eva Žouželková

II.stupeň            Mgr. Jana Strouhalová

Zástupci jednotlivých tříd:

 

1. Veronika Skočovská

2. Jaroslava Nerušilová

3. Vladimíra Krejcarová

4. Iveta Smolíková

5. Jaroslava Nerušilová

6. Milan Smolík

7. Jana Škrabalová

8. Lenka Steffanová

9. Radek Suchý

 

Výše příspěvků SRPŠ je 50.- Kč na každé dítě navštěvující MŠ a 150,- Kč na každého žáka ZŠ.

 

 

Akce SRPŠ na školní rok 2016 - 2017

Září            Diskotéka  16. 9. 2016

Říjen          Drakiáda  (dle počasí) 

Listopad    Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2016

Prosinec    Vánoční besídka  11. 12. 2016

Leden        PLES SRPŠ   20. 1. 2017

Únor          Dětský maškarní karneval  

Duben       Cyklistický výlet okolím Trnávky

Květen      Lampionový průvod s ohňostrojem a diskotékou  

Červen      Dětský den na Cimburku