AŠSK - Asociace školních sportovních klubů ČR

 

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou Okresní a Krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 100 zemí světa.

Více informací zde.

 

Členové AŠSK platí za každý školní rok poplatek 20 Kč. Z peněz se platí startovné na různých soutěžích. V případě, že se peníze nevyčerpají, tak je Asociace vrací zpět na účet školy a my za ně nakoupíme vybavení do tělesné výchovy

 

 

Mgr. Erich Kalous

předseda ŠSK za ZŠ a MŠ Městečko Trnávka