Pro rodiče

 

Organizace školního roku 2018 / 2019 

   

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Ředitelské volno uděluji na čtvrtek 27. září 2018.

Státní svátek připadá na pátek 28. září 2018.

Státní svátek připadá na neděli 28. října 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Státní svátek připadá na sobotu 17. listopadu 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. února - 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Pondělí velikonoční připadá na 22. dubna 2019.

Státní svátek připadá na středu 1. května 2019.

Státní svátek připadá na středu 8. května 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Budete pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách v listopadu a v dubnu a při individuálních konzultacích s jednotlivými vyučujícími.

 

Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.