Pro rodiče

Organizace školního roku 2019 / 2020

   

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Státní svátek připadá na sobotu 28. září 2019.

Státní svátek připadá na pondělí 28. října 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Státní svátek připadá na neděli 17. listopadu 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 

v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 10. února - 16. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Státní svátek připadá na pátek 10. dubna 2020.

Pondělí velikonoční připadá na 13. dubna 2020.

Státní svátek připadá na pátek 1. května 2020.

Státní svátek připadá na pátek 8. května 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

V Městečku Trnávce 28. 6. 2019                   

 

              Ing. Vilém SLECHAN

ředitel  školy

 

Budete pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách v listopadu a v dubnu a při individuálních konzultacích s jednotlivými vyučujícími.

 

Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.