V souvislosti s novým občanským zákonem měníme od roku 2015 název

na "Spolek rodičů a přátel školy"

Předsedkyně      Vladimíra Krejcarová

Pokladní             Jana Hrabalová  

MŠ                    Vlasta Konečná

I.stupeň             Mgr. Eva Žouželková

II.stupeň            Mgr. Jana Strouhalová

Zástupci jednotlivých tříd:

 

1. Lucie Plocrová

2. Marcela Horníková

3. Petr Dospěl

4. Veronika Skočovská

5. Jaroslava Nerušilová

6. Vladimíra Krejcarová

7. Iveta Smolíková

8. Petr Nerušil

9. Milan Smolík

 

Výše příspěvků SRPŠ je 50.- Kč na každé dítě navštěvující MŠ a 150,- Kč na každého žáka ZŠ.

 

 

Akce SRPŠ na školní rok 2019 - 2020

Říjen         Výšlap na Holubí studánku 19.10.

Listopad   Drakiáda  (dle počasí) 9.11. 

Prosinec   Rozsvícení vánočního stromu 1.12.

                  Vánoční besídka  8. 12.   

Leden        PLES SRPŠ  25. 1. 2020

Únor          Dětský maškarní karneval 1.3. 

Květen      Lampionový průvod 8.5. 

Červen      Dětský den na Cimburku 6.6.